Przewodniczący                                                                                                Krasnystaw, dnia  08.05.2024 r.
Rady Gminy Krasnystaw   
RG.0002.2.2024

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zawiadamiam o zwołaniu II sesji IX kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 16 maja 2024 r. na godz. 10:00

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203
– II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

                                                          

 Porządek obrad II sesji Rady Gminy Krasnystaw:

  1. Otwarcie II sesji Rady Gminy Krasnystaw.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Informacja o sporządzeniu protokołu z I sesji Rady Gminy Krasnystaw.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
  6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
  7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw;

2) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw;

3) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnystaw;

4) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnystaw;

5) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

6) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

7) w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy Krasnystaw, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego;

8) w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Krasnystaw, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego;

9) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Krasnystaw.

  1. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
  2. Zamknięcie II sesji Rady Gminy Krasnystaw.

                                                                                                 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                             /-/ Krzysztof Golec

                                              

Data opublikowania: 12:53, 9 maja 2024

Kategorie: Aktualności