herbugk mmKrasnystaw, dnia 01.12.2021 r

 

Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw .RG.0002.9.2021

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372) zwołuję XXXI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 9 grudnia 2021 r. na godz.10.00.Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z XXX sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krasnystaw,
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Gminy Krasnystaw oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Stężycy Kolonii gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Małochwieju Małym, gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy.

Przedstawienie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok.
Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Zamknięcie XXXI sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Przewodniczący Rady Gminy/-/ Krzysztof Golec     

Załączniki (pliki archiwum)

Data opublikowania: 11:17, 1 grudnia 2021

Kategorie: Wiadomości