Krasnystaw, dnia 10.01.2022 r.

herbugk mmPrzewodniczącyRady Gminy Krasnystaw                    RG.0002.1.2022                                    

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXIII uroczystą sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 18 stycznia 2022 r. na godz.12:30.

Uroczystość odbędzie się w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej, Siennica Nadolna 15 D (Osiedle Cukrowni).

Porządek obrad XXXIII sesji:

Otwarcie obrad sesji.
Powitanie zaproszonych gości.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Przedstawienie sylwetek osób odznaczonych.
Wręczenie odznaczeń.
Zamknięcie obrad uroczystej sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy         /-/ Krzysztof Golec    

Data opublikowania: 08:22, 11 stycznia 2022

Kategorie: Wiadomości