herbugk mm Krasnystaw, dnia  23.05.2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw RG.0002.4.2022                                      

 

ZAWIADOMIENIE

    Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 31 maja 2022 r. na godz.10:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

 Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasnystaw.

Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krasnymstawie  za rok 2021”.
Rozpatrzenie „ Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2021 dla gminy Krasnystaw”.
Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Zamknięcie XXXVI sesji Rady Gminy Krasnystaw.    

Przewodniczący Rady Gminy         /-/ Krzysztof Golec      

materiały na sesję (archiwum zip)        

Data opublikowania: 11:12, 24 maja 2022

Kategorie: Wiadomości