herbugk mmKrasnystaw, dnia 19.10.2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnystaw RG.0002.8.2022

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XL sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 25 października 2022 r. na godz. 9:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 – II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Otwarcie XL sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Informacja o sporządzeniu protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Krasnystaw.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Stężycy Nadwieprzańskiej gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Krynicy gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Bzitem gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Widniówce Kolonii gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Krupcu gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Krasnystaw,
w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Krasnystaw od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości, na których wybudowano drogi o znaczeniu lokalnym w ramach inwestycji pn. ,,Budowy drogi ekspresowej S-17 Piaski—Hrebenne” część 1 na odcinku realizacyjnym nr 3: węzeł ,,Krasnystaw Północ” („Krasnystaw I”) wraz z węzłem – węzeł ,,Izbica” (,,Tarzymiechy”)– wraz z węzłem, o długości ok.17,8 km znajdujących się na terenie Gminy Krasnystaw oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami,
 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Rozpatrzenie informacji przedłożonej przez Wójta Gminy:
informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 w Gminie Krasnystaw.

Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
Zamknięcie XL sesji Rady Gminy Krasnystaw.

Przewodniczący Rady Gminy /-/ Krzysztof Golec       

Projekty uchwał   (archiwum zip)

Data opublikowania: 08:26, 19 października 2022

Kategorie: Wiadomości