inspekcja wet

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że 18 listopada 2021r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2024 zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 09:16, 23 listopada 2021

Kategorie: Wiadomości