inspekcja wetPowiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przesyła informację dla mieszkańców gminy o obowiązku wynikającym z art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2020r. poz. 1421) a dotyczącego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie:

 

WŚCIEKLIZNA

Wścieklizna jest to choroba zakaźna zwalczana z urzędu, na którą mogą zachorować wszystkie ssaki, w tym człowiek.Źródło zakażenia : psy i koty!!!! gryzonie, piżmaki, zajęczaki, jeże, kuny, wiewiórki, sarny, nietoperze.Do zakażenia dochodzi podczas pogryzienia przez chore zwierzę, lub gdy ślina chorego zwierzęcia dostanie się na uszkodzoną skórę lub błonę śluzową (skaleczenie, zadrapanie).Obowiązek właściciela psów:Art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2020r. poz. 1421)1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowi ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.3. Szczepienia psów dokonuje lekarz weterynarii.4. Właściciel zaszczepionego psa otrzymuje zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu oraz o dacie kolejnego szczepienia.KARA: art. 85 ust. la ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2020r. poz. 1421)Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

Data opublikowania: 13:24, 1 marca 2022

Kategorie: Wiadomości