Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie strat rolniczych spowodowanych wystąpieniem wiosennych przymrozków.

Zgłaszając szkody we wniosku należy wpisać wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie składanym do ARiMR na rok 2024 oraz dołączyć kopię tego wniosku.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze wniosku składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.

Po sporządzeniu protokołów cząstkowych, rolnik przekazuje do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika) protokół cząstkowy. Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na terenie zamieszkania rolnika.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, (pokój nr 105), w godzinach pracy urzędu.

Druki do pobrania bezpośrednio ze strony Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Linki

Data opublikowania: 13:22, 6 maja 2024

Kategorie: Aktualności