wl

INFORMACJAWOJEWODY LUBELSKIEGOz dnia 11 maja 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z:

Data opublikowania: 10:44, 13 maja 2020

Kategorie: Wiadomości