inspekcja wetINSPEKCJA WETERYNARYJNA   POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Małgorzata Kalinowska               

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie na prośbę Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazaną za pośrednictwem Głównego Lekarza Weterynarii informuje, że w latach 2020 i 2021 realizowany jest przez ARiMR program pomocowy dla rolników, którzy zaprzestali produkcji świń.

  O pomoc mogą ubiegać się osoby, w przypadku których powiatowy lekarz weterynarii wydał lub wyda decyzję, w oparciu o zapisy art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt 3a, art. 46 ust. 3 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zakazującą utrzymywania świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. O wszystkie niezbędne informacje dotyczące rodzaju dokumentów koniecznych do uzyskania pomocy przez rolnika należy dowiadywać się w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krasnymstawie.

pdf ico  Informacja skan

Data opublikowania: 07:43, 23 września 2020

Kategorie: Wiadomości