silownia malochwiejBudowa siłowni zewnętrznej w Małochwieju Małym i altany grillowej w Krynicy oraz utwardzenie drogi w Krupcu. To tylko wybrane inwestycje, sfinansowane ze środków tegorocznego funduszu sołeckiego w gminie Krasnystaw. W tym roku mieszkańcy mogli współdecydować o wydaniu publicznych pieniędzy w ramach funduszu po raz pierwszy

. W tegorocznym budżecie rada gminy wyodrębniła na ten cel ponad 420 tysięcy złotych. Część tych środków została wykorzystana na utworzenie siłowni w Małochwieju Małym. Na terenie przy miejscowym domu kultury do dyspozycji miłośników aktywnego spędzania wolnego są m.in.: twister, narciarz, motyl, wioślarz i kilka innych urządzeń do ćwiczeń różnych partii ciała. Wszystko kosztowało ponad 19 tysięcy złotych. Z kolei przy Wiejskim Domu Kultury w Krynicy stanęła wiata grillowa. Drewniana konstrukcja ma wymiary 4 x 4 metry i dwuspadowy dach pokryty gontem bitumicznym. Opracowanie dokumentacji i montaż wiaty kosztowały ponad 9 tysięcy. Z kolei mieszkańcy miejscowości Krupiec zdecydowali się na utwardzenie około 240 metrów lokalnej drogi. Za ponad 140 ton kruszywa i jego ułożenie trzeba było zapłacić około 10,5 tysiąca złotych. Podobne prace zostały wykonane na około 140-metrowym odcinku drogi w Jaślikowie. Realizacja tej inwestycji kosztowała prawie 5 tysięcy złotych, które pochodziły z budżetu gminy. Mieszkańcy gminy Krasnystaw będą mogli korzystać ze środków funduszu sołeckiego także w przyszłym roku. Do dyspozycji 25 sołectw radni wyodrębnili tym razem prawie 457 tysięcy złotych, czyli o 37 tysięcy więcej niż w 2020 roku. O ich rozdysponowaniu mieszkańcy decydowali jesienią na zebraniach wiejskich. Pomysły na wykorzystanie tych pieniędzy zgłosiły prawie wszystkie sołectwa.

Data opublikowania: 14:38, 15 grudnia 2020

Kategorie: Wiadomości