Są inwestorzy, którzy w gminie Krasnystaw chcą budować biogazownię. Żadnych ostatecznych rozstrzygnięć w tej sprawie nie ma, ale przed podjęciem decyzji przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańców, odwiedzają takie instalacje w innych gminach, by poznać ich działanie.

     We wtorek 7 lutego gminna delegacja była w Siedliszczkach w gminie Piaski, a pod koniec stycznia odwiedziła Turowiec w gminie Wojsławice. W obydwu obiektach wykorzystuje się odpady organiczne, w tym m.in. wysłodki cukrownicze czy kiszonkę z kukurydzy, z których ostatecznie jest produkowana energia elektryczna. Podczas procesu produkcyjnego powstaje również ciepło, z którego na przykład w Piaskach korzysta miejscowa spółdzielnia mleczarska. Poza tym z odpadów poprodukcyjnych powstaje nawóz, wykorzystywany przez okolicznych rolników, którzy odbierają go bezpłatnie, pokrywając jedynie koszty transportu.

    Właściciele biogazowni zapewniają, że system produkcji biogazu jest zamknięty i bezpieczny zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska naturalnego.

    Temat budowy takiego obiektu w gminie Krasnystaw wraca od kilku lat. Samorząd jest właścicielem terenów inwestycyjnych między Cukrownią Krasnystaw i spółką “Elewarr” w Krupcu, na których jeden z zagranicznych inwestorów ponad 10 lat temu miał stawiać biogazownię, ale ostatecznie wycofał się z tego pomysłu. Teraz jest kilka nowych firm zainteresowanych taką inwestycją, ale żeby zrealizować taki pomysł każda z nich będzie musiała kupić grunty od gminy.

    Ta przed podjęciem decyzji postanowiła zasięgnąć szczegółowych informacji na ten temat u źródła, organizując wyjazdy do gmin Wojsławice i Piaski. Wśród uczestników byli wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, radni i sołtysi, którzy mierzą się z wieloma wątpliwościami, zgłaszanymi przez mieszkańców. Członkowie gminnych delegacji przyznają, że wizyty były potrzebne, ponieważ mogli w praktyce sprawdzić jak wygląda funkcjonowanie takich instalacji i zdobytą w ten sposób wiedzą będą się mogli teraz dzielić z mieszkańcami.

Data opublikowania: 07:24, 8 lutego 2023

Kategorie: Wiadomości