herbugk mm

    Rada Gminy Krasnystaw uchwaliła w środę 28 grudnia budżet na 2023 rok. W przyjętej jednogłośnie przez radnych uchwale są dochody sięgające prawie 44 milionów 500 tysięcy złotych i wydatki na poziomie ponad 51 milionów 780 tysięcy złotych.

    Na inwestycje zaplanowano około 18 milionów 220 tysięcy złotych, czyli ponad dwa razy więcej niż zakładał plan na kończący się 2022 rok. Te najpoważniejsze będą realizowane przy niewielkim udziale własnych środków, korzystając z dotacji, które zostały pozyskane ze źródeł zewnętrznych, w tym z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” .Dzięki środkom z „Polskiego Ładu” w przyszłym roku samorząd chce zmodernizować oświetlenie uliczne. Na inwestycję o szacunkowej wartości ponad 5 milionów 410 tysięcy złotych około 4 milionów 770 tysięcy złotych to pieniądze z „Polskiego Ładu”.

    W planie wydatków inwestycyjnych jest również prawie 5 milionów 780 tysięcy na przebudowę dróg Niemienice – Kolonia Niemienice i Krasnystaw – Jaślików, która już została zakończona, ale będzie rozliczona w przyszłym roku. Z własnego budżetu gmina pokryje tylko 5 procent kosztów, a resztę będzie stanowić dotacja z „Polskiego Ładu”.

    Kolejne 960 tysięcy złotych Gmina Krasnystaw przekaże samorządowi województwa lubelskiego na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej 842 w Zażółkwi.

    Na przyszły rok jest również planowana modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej. Na to zadanie rada gminy zapisała w budżecie 900 tysięcy złotych, z czego połowę będzie stanowić dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którym dysponuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

    Ważnym zadaniem będzie także budowa kolektora sanitarnego, który połączy Osiedle Cukrowni z oczyszczalnią ścieków w Krasnymstawie. Na tę inwestycję w budżecie jest 875 tysięcy złotych, które w całości będą pochodzić z subwencji na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

    W przyszłorocznym planie finansowym jest przewidzianych jeszcze m.in. 120 tysięcy złotych na budowę sieci wodociągowej Krupe – Krupiec z modernizacją i rozbudową ujęć wody, którą gmina sfinansuje z własnego budżetu oraz ponad 330 tysięcy na kolejne zadania drogowe w Siennicy Nadolnej, Wincentowie, Białce i Krupem. W tym drugim przypadku pieniądze mają być wykorzystane na uruchomienie procedur przetargowych, dotyczących inwestycji o szacunkowej wartości około 7 milionów złotych, współfinansowanych z „Polskiego Ładu”.

    W budżecie na 2023 rok radni zabezpieczyli także prawie 130 tysięcy złotych na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

Data opublikowania: 06:43, 30 grudnia 2022

Kategorie: Wiadomości