Przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Krasnystaw został rozstrzygnięty. Umowa z wykonawcą robót jest już podpisana, a większość pieniędzy na ten cel będzie pochodzić z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

    Realizacja tego zadania będzie droższa niż pierwotnie zakładaliśmy, ale najważniejsze, że inwestycja zostanie zrealizowana, a dotacja wykorzystana. Do przetargu na wykonanie robót przystąpiły dwie firmy, ale nawet tańsza oferta była wyższa od kwoty, którą planowaliśmy na to zadanie. Rada gminy zgodziła się jednak zwiększyć kwotę o 260 tysięcy złotych, by zakończyć postępowanie przetargowe i podpisać umowę z wykonawcą robót.

    Ostatecznie modernizacja oświetlenia będzie kosztować prawie 5 milionów 560 tysięcy złotych, a to oznacza, że wkład własny gminy wyniesie około 14 procent zamiast przewidywanych wcześniej 10 procent.

   Prace będą prowadzone w całej gminie i będą polegać na wymianie starych lamp na LED-owe. Łącznie trzeba zainstalować 1164 nowe oprawy, a oprócz tego odnowić 640 wysięgników oświetleniowych, wymienić prawie 990 skrzynek bezpiecznikowych i około 80 zegarów sterujących. – Zastosujemy również „kompensację mocy biernej”, czyli rozwiązanie, które pozwoli na realną oszczędność kosztów. Generalnie dzięki tej inwestycji koszty oświetlenia ulicznego powinny się zmniejszyć nawet o połowę – przewiduje Edyta Gajowiak-Powroźnik.

    Wszystkie prace mają być wykonane w ciągu 6 miesięcy.

2

Data opublikowania: 10:03, 15 września 2023

Kategorie: Wiadomości