Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje, iż w związku z komunikatem w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Białka PSO i POHZ, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Małochwieju Dużym od 19.10.2020 r. od godziny 16:00 rozwiezie wodę na cele bytowe.

 Natomiast godziny rozwożenia wody w pozostałych dniach zostaną ustalone z  sołtysem.

Trasa rozwożenia:

19.10.2020 godzina 16:00 Białka PSO nowe blokiBiałka PSO stare bloki – Białka POHZ domki

Data opublikowania: 12:03, 19 października 2020

Kategorie: Wiadomości