warning 838655 640Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje, iż w związku z komunikatem w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice,

jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Małochwieju Dużym od 21.06.2021 r. od godziny 17:00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Niemienice.

Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Krupem od 21.06.2021 od godziny 16:00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Zażółkiew, Rońsko i Białka.

Godziny rozwożenia wody w pozostałych dniach zostaną ustalone z poszczególnymi sołtysami.

Data opublikowania: 12:39, 21 czerwca 2021

Kategorie: Wiadomości