pis logo

w sprawie

PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIAz wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę KRYNICA GM. KRASNYSTAW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawiezawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krynica, gm. Krasnystaw, że

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 10:14, 20 września 2021

Kategorie: Wiadomości