lw

MIESZKAŃCY POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO

W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej- WŚCIEKLIZNY- w miejscowości Struża, gm. Trawniki, powiat świdnicki,

    Wojewoda Lubelski w dniu 5 maja 2023r. wydał Rozporządzenie nr 6 z dnia 4 maja 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego, w którym miejscowość Boniewo została wymieniona w obszarze zagrożonym, gdzie zakazuje się :

organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i naganki;

a na terenie całego powiatu krasnostawskiego obowiązują nakazy:

trzymanie psów na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniego szczepienia;
pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego i pszczoły miodnej w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że szczepienia psów i kotów będą weryfikowane podczas kontroli prowadzonych przez inspektorów weterynaryjnych zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krasnymstawie. Brak aktualnych szczepień wiąże się z nałożeniem na właściciela zwierząt kar finansowych.

Data opublikowania: 08:56, 9 maja 2023

Kategorie: Wiadomości