Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że na terenie polski stwierdzono do dnia dzisiejszego tj. 07. 04.2021r. 103 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu oraz liczne przypadki choroby u ptactwa dzikiego.

 W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U poz 722) Przedstawione poniżej wymagania dotyczą wszystkich właścicieli posiadających drób w gospodarstwach komercyjnych oraz na własne potrzeby.

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 07:37, 8 kwietnia 2021

Kategorie: Wiadomości