pszczolaKOMUNIKAT ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLINW SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ 

 Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych.
Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku.
 Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%.

 

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin  należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad

 

Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.
Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.
Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.

Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 z póź.zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 6, tel. (81) 744-03-26, fax. (81) 744-73-63, e-mail: wi-lublin@piorin.gov.pl

Data opublikowania: 13:30, 10 maja 2023

Kategorie: Wiadomości