NSP test dla studentów

Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi na 40 pytań w formie testu wyboru pod adresem: https://forms.gle/jkSCTHWET8dc9g9a9
Uczestnik powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.
Uczestnik może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.
Uczestnik musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę uczelni, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).
Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz do 15 października 2021 r. Po tym terminie formularz będzie nieaktywny.

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody;

Miejsca od 1 do 10 – powerbank i dysk twardy
Organizator wyłoni 10 zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.

W quizie można zdobyć maksymalnie 42 punkty.

Więcej na stronie: https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/nsp-test-student/

Data opublikowania: 08:17, 16 września 2021

Kategorie: Wiadomości