cpkCentralny Port Komunikacyjny ma powstać między Warszawą a Łodzią, ale ma być połączony szybką koleją m.in. z przejściami granicznymi. Jedna z takich tras jest planowana przez gminę Krasnystaw, a wpływ na jej ostateczny kształt mogą mieć mieszkańcy, jeśli wezmą udział w trwających konsultacji społecznych.

W tym miesiącu przedstawiciele CPK i firmy, która przygotowuje koncepcją budowy linii kolejowej nr 54 na odcinku Trawniki – Krasnystaw, przedstawili swoje plany na spotkaniu w Urzędzie Gminy Krasnystaw. Oprócz władz samorządowych wzięło w nim udział około 50 mieszkańców, którzy poznali cztery proponowane trasy. Trzy z nich biegną przez Stężycę Nadwieprzańską, Stężycę-Kolonię i Stężycę Łęczyńską, a jedna przez Zakręcie, ale żadna nie zyskała akceptacji uczestników spotkania. Dlatego zaproponowaliśmy własną koncepcję, naszym zdaniem najmniej kolizyjną dla mieszkańców, obejmującą również gminy Trawniki i Łopiennik Górny, którą już kilka miesięcy temu przesłaliśmy do CPK. Na wspomnianym spotkaniu konsultacje się nie zakończyły. Osoby, które chcą przekazać swoje opinie w tej sprawie, mogą je wyrazić, wypełniając ankietę, zamieszczoną w internecie. Wariantu przebiegu nowej linii w wersji zaproponowanej przez gminę w ankiecie nie ma, ale można ją dopisać w jednym z punktów. Pełny dokument, dodatkowe informacje i mapy są dostępne na stronie: www.krasnystaw.ug.gov.pl. Ankietę można wypełniać do 15 listopada. Potem jej wyniki gmina prześle wraz z własnymi rekomendacjami do CPK.

Data opublikowania: 06:35, 15 listopada 2021

Kategorie: Wiadomości