PROTOKÓŁ

Z przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI
z organizacjami pozarządowymi

Data opublikowania: 09:22, 31 października 2023

Kategorie: Stowarzyszenia