Konsultacje społeczne„Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw”

W związku z opracowaniem dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Krasnystaw” prowadzone są konsultacje społeczne w celu poznania opinii oraz zebrania wniosków i uwag mieszkańców gminy Krasnystaw w sprawie ww. dokumentu.Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego dokumentu z podaniem treści uwagi, propozycji zmian oraz ich uzasadnieniem.

Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustalono na okres od 8 września 2020 r. do 18 września 2020 r.Dokument wraz z ankietą konsultacyjną opublikowano na stronie internetowej gminy Krasnystaw www.krasnystaw.ug.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne”.Konsultacje przeprowadza się w formie ankiet. Wypełnione ankiety konsultacyjne należy składać:1) drogą listowną na adres: Urząd Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem: „Konsultacje społeczne w sprawie strategii elektromobilności”,2) drogą elektroniczną na adres: srodowisko@krasnystaw.ug.gov.pl z oznaczeniemw temacie „Konsultacje społeczne w sprawie strategii elektromobilności”3) bezpośrednio w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3

 

Projekt strategii Formularz zgłaszania uwag

 

Data opublikowania: 13:44, 8 września 2020

Kategorie: Wiadomości