herbugk wKonsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego na lata 2021 – 2027

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego, ogłasza konsultacje projektu dokumentu strategicznego. Zachęcamy sąsiednie gminy i ich związki, instytucje społeczne i podmioty gospodarcze oraz mieszkańców, do zgłaszania uwag i opinii dotyczących dokumentu Strategii.

Przedmiotem konsultacji jest Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego na lata 2021 – 2027, który powstał z woli samorządów tworzących obszar funkcjonalny w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego, w skład którego wchodzą: Gmina Gorzków, Gmina miejska Krasnystaw, Gmina wiejska Krasnystaw, Gmina Ludwin, Gmina Łęczna, Gmina Mełgiew, Gmina Milejów, Gmina Piaski, Gmina Rybczewice, Gmina Spiczyn, Gmina Wólka.W procesie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego zastosowano model partycypacyjno-ekspercki. Analiza uwzględnia różnorodne aspekty potencjału społeczno-gospodarczego i przestrzennego, ze szczególnym priorytetem dla szeroko pojętego sektora turystyki. Na każdym etapie opracowywania projektu strategii, zadbano o jego spójność z dokumentami nadrzędnymi na poziomie krajowym i regionalnym, w szczególności spójność z założeniami polityki poziomu krajowego i regionalnego. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego na lata 2021 – 2027, pozwoli na efektywne prowadzenie polityki prorozwojowej obszaru i podejmowanie kluczowych działań z punktu widzenia poprawy jakości życia jego mieszkańców, a także rozwoju gmin jako jednostek samorządu terytorialnego. Strategia jest także jednym z kluczowych dokumentów umożliwiających skorzystanie z licznych instrumentów finansowych wspierających rozwój lokalny i regionalny, w tym pochodzących ze środków Unii Europejskiej, dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej.Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego na lata 2021 – 2027. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone w projekcie, można zgłaszać za pomocą załączonego formularza, który należy przesłać elektronicznie na adres: biuro@ofszlaksobieskiego.pl lub dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski (pok. nr 1), w terminie od 16.01.2023 r. do 21.02.2023 r. Zgłoszenia po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Projekt / Formularz

Data opublikowania: 13:49, 12 stycznia 2023

Kategorie: Wiadomości