Mieszkańcy gminy Krasnystaw uczcili pamięć uczestnika walk o niepodległość, patrona Wiejskiego Domu Kultury w Krynicy Franciszka Żurka.

   Wprawdzie pogoda nieco zmieniła plany organizatorów, ale mimo deszczu i chłodu w niedzielę 27 września, w rocznicę nadania placówce imienia bohatera, jego pamięć uczciło około 60 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych.

   Uczestnicy uroczystości zebrali się w niedzielne popołudnie na placu przy WDK w Krynicy, gdzie odbyła się msza święta. Odprawili ją proboszcz parafii w Rejowcu, do której należy Krynica, ksiądz Jacek Jakubiec i ksiądz Jerzy Ćwik z Lublina.

   Po eucharystii przy tablicy upamiętniającej Franciszka Żurka zostały złożone kwiaty, a goście wysłuchali prelekcji o losach jego rodziny na Syberii, którą wygłosił krasnostawski regionalista Lucjan Cimek z zarządu głównego Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Z kolei archeolog z Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie Konrad Grochecki przypomniał zebranym “Legendy związane z Zamkiem Krupskim i Mauzoleum Orzechowskich”.

   Ostatnim elementem niedzielnej uroczystości były występy artystyczne, które ze względu na pogodę zostały ograniczone. Na plenerowej scenie zaprezentował się zespół “Melodia”, działający przy Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej.

   W spotkaniu w rocznicę nadania WDK w Krynicy imienia Franciszka Żurka uczestniczyli m.in. wicestarosta krasnostawski Marek Nowosadzki i radny powiatowy Krzysztof Zieliński, wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik oraz radni Anita Sokół i Jerzy Pastuszak. Uroczystość zorganizowali: Wójt Gminy Krasnystaw, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka Krynicy oraz Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej.

Data opublikowania: 12:07, 1 października 2020

Kategorie: Wiadomości