odznaczenia 09

 

Osiem osób, kapela i kabaret z gminy Krasnystaw otrzymały medale, odznaczenia i odznaki, przyznane przez prezydenta RP, ministra kultury i samorząd województwa. Wręczenie wyróżnień odbyło się podczas uroczystej sesji rady gminy we wtorek 18 stycznia.

     Złoty Krzyż Zasługi od prezydenta odebrali Leszek Szeniak i Stanisław Waręcki, a srebrny otrzymał Mirosław Berbeć. Małgorzata Kościuk i Juliusz Dąbski zostali uhonorowani Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę, a Bartłomiej Saran odebrał brązowy medal.

   Ponadto minister kultury przyznał Złote Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Krystynie Kobylańskiej i Ryszardowi Królowi, a marszałek województwa lubelskiego docenił Kapelę „Cukrowniacy” i Kabaret „Czarny Salceson”, przyznając im „Nagrody kulturalne województwa lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury”.

   Leszek Szeniak jest związany z samorządem Gminy Krasnystaw od 1990 roku. W latach 1994 – 2014 i 2018 – 2019 był przewodniczącym rady gminy, w której obecnie kieruje komisją finansów i rozwoju. Jest członkiem Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw” i Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw Plus”, a także założycielem, powstałego w 1991 roku, społecznego komitetu budowy szkoły podstawowej w Siennicy Nadolnej oraz współzałożycielem Zakładowo-Gminnego Klubu Sportowego „Brat-Cukrownik”.

   Stanisław Waręcki wspólnie z żoną przez 35 lat prowadził gospodarstwo rolne, a w wieku 18 lat wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Małochwieju Dużym. Dzięki swojemu zaangażowaniu w 1975 roku został skarbnikiem tej jednostki, natomiast w latach 2001 – 2021 był jej prezesem. Poza pożarnictwem w latach 1983 – 1994 był przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego w Szkole Podstawowej w Małochwieju Dużym, a także przewodniczył społecznemu komitetowi rozbudowy tej placówki. Przez dwa lata brał również czynny udział w pracach komitetu, zajmującego się budową miejscowej kaplicy.

   Mirosław Berbeć od 1989 roku jest nauczycielem, a od 1999 pracuje w Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej. Specjalizuje się w piłce nożnej oraz siatkówce i to w tych dyscyplinach jego podopieczni odnosili wielokrotnie sukcesy na zawodach o zasięgu powiatowym czy rejonowym. Oprócz pracy w szkole jest aktywnym samorządowcem. Od 2006 roku jest radnym Rady Gminy Krasnystaw, a w latach 2014 – 1918 był jej przewodniczącym. W 2000 roku założył Uczniowski Klub Sportowy „Polana” i rozpoczął swoją trenerską przygodę z UKS „Jedynka” Krasnystaw. Od 2004 roku pełni funkcję wiceprezesa Szkolnego Związku Sportowego powiatu krasnostawskiego, a w latach 2012 – 2016 był członkiem zarządu Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

   Małgorzata Kościuk od 35 lat pracuje w Urzędzie Gminy Krasnystaw, gdzie w 1993 roku objęła funkcję skarbnika. Dowodem uznania jej zasług, kompetencji i zaangażowania, było przyznanie w 2008 roku przez prezydenta Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę. Jednym z największych jej wyzwań było zapewnienie finansowania inwestycji realizowanych przez gminę. W latach 2009 – 2020 na zadania inwestycyjne samorząd pozyskał ponad 67 milionów złotych, w tym prawie 25 milionów ze środków Unii Europejskiej.

   Juliusz Dąbski rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy Krasnystaw w 1996 roku na stanowisku geodety. Od początku do jego obowiązków należało regulowanie spraw własnościowych, a także związanych z zagadnieniami geodezyjno-prawnymi, opłatami planistycznymi i adiacenckimi, postępowaniami sądowymi oraz księgami wieczystymi. Oprócz bieżącej obsługi mieszkańców, prowadzi złożone i długotrwałe postępowania. Szczególnie dwa z nich były analizowane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wojewódzki Sąd Administracyjny i ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny, które nie stwierdziły jakichkolwiek uchybień.

Od 14 lat w Urzędzie Gminy Krasnystaw pracuje również Bartłomiej Saran, który w 2015 roku został zastępcą kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Wiedza, doświadczenie i zaangażowanie sprawiają, że jest wysokiej klasy specjalistą w dziedzinie zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych. Od początku swojej pracy w urzędzie gminy przeprowadził ponad 100 postępowań przetargowych i zrealizował około 80 inwestycji. Do jego zadań należy także nadzór nad sprawami, związanymi z utrzymaniem infrastruktury technicznej, mieniem gminy, gospodarką komunalną, ochroną środowiska oraz zagospodarowaniem przestrzennym i rolnictwem.

   Krystyna Kobylańska jest wieloletnim animatorem kultury, działającym nie tylko w gminie Krasnystaw, ale również mieście Krasnystaw i gminie Żółkiewka. Od 13 lat działa w Kapeli „Cukrowniacy”, a także prowadzi Zespół Tańca Ludowego „Koral” działający przy Szkole Podstawowej w Małochwieju Dużym, współpracującej z Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej. Jest znakomitą organizatorką, sumienną i odpowiedzialną instruktorką, a także skuteczną i kreatywną menadżerką, która swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z młodzieżą oraz słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

   Ryszard Król w 1981 roku był pierwszym kierownikiem kapeli ludowej, która powstała przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krasnymstawie. Trzy lata później podjął się zadania utworzenia i przygotowania kapeli dla Zespołu Tańca Ludowego w Krasnostawskim Domu Kultury. Kolejnym zespołem, który powstał z inicjatywy Ryszarda Króla była Kapela „Cukrowniacy”, powstała dla potrzeb zespołu pieśni i tańca o tej samej nazwie w 1987 roku przy GCK w Siennicy Nadolnej. Chociaż tańcząca część zespołu z biegiem czasu wykruszyła się, kapela gra już ponad 30 lat. Oprócz Ryszarda Króla, który był kierownikiem muzycznym „Cukrowniaków”, współinicjatorem utworzenia kapeli był ówczesny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siennicy Nadolnej Andrzej Woźniak. Kapela towarzyszyła Zespołowi Pieśni i Tańca „Cukrowniacy” przez prawie 5 lat. Od tego czasu kontynuuje samodzielną działalność artystyczną. Grupa wielokrotnie koncertowała w kraju i zagranicą, uświetniając uroczystości gminne, powiatowe, regionalne i międzynarodowe. Po około 2-letniej przerwie w 2008 roku „Cukrowniacy” wrócili do macierzystej placówki i od kilkunastu lat nadal grają pod kierownictwem Ryszarda Króla. Oprócz niego skład kapeli tworzą: Krystyna Kobylańska, Katarzyna Żebrowska, Stanisław Widz, Leszek Kowalczyk, Emilia Dąbrowska, Kacper Chemicz i Jakub Dąbrowski.

   Kabaret „Czarny Salceson” jest jedną z nielicznych w województwie grup tego gatunku, która interpretuje, tworzy muzykę i teksty, bawiąc publiczność od ponad 40 lat. Założycielem Kapeli Obejściowej Czarny Salceson, bo tak początkowo nazywał się kabaret, w grudniu 1980 roku był dyrektor Ośrodka Kultury w Woli Siennickiej Andrzej Misiura. Po raz pierwszy grupa wystąpiła już w połowie stycznia następnego roku na Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Krasnymstawie z autorskim programem „Z gwiazdo i kozo”. W tym czasie, oprócz Andrzeja Misiury, w skład kabaretu wchodzili: drugi założyciel Witold Kardyka, Marek Trumiński i Mieczysław Szmit.

  Od 2010 roku Kabaret „Czarny Salceson” występuje w składzie: Witold Kardyka, Zbigniew Wolanin, Katarzyna Gierula, Andrzej Woźniak i Tadeusz Kiciński. Trzy lata później powstała Formacja Muzyczna Kabaretu „Czarny Salceson”, którą tworzą: Zdzisław Pokrywiecki – gitara, Jan Czerniakiewicz – akordeon, Witold Kardyka – bęben, Mieczysław Pawelec – trąbka I, Robert Łobodziński – trąbka II i Jerzy Bednarczyk – bas.

   Podczas wtorkowej uroczystości sylwetki odznaczonych prezentowały – wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik i dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dorota Rybczyńska.

   Krzyże zasługi i medale przyznane przez prezydenta wyróżnieni odebrali z rąk wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika, odznaki od ministra kultury wręczyła poseł Teresa Hałas, a nagrody samorządu wojewódzkiego przekazała kierownik Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Monika Kalińska.

 

Data opublikowania: 10:01, 19 stycznia 2022

Kategorie: Wiadomości