Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsiinformuje:Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT• w terminie od 1 lutego 2020 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:100,00 zł * ilość ha użytków rolnychPieniądze wypłacane będą w terminach:1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminieprzelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

procedura ministerialna

formularze do wypełnienia obowiązkowe

edytowalny 2021

oświadczenie produkcja rolna 

formularz pomoc inna niż 

Fakultatywne

oświadczenie o dzierżawach 

oświadczenie rolnik inna gmina

 

Data opublikowania: 13:04, 3 lutego 2021

Kategorie: Wiadomości