Trzy “Grudniowe Laury” i sześć wyróżnień przyznało jury tegorocznego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Gleniowej, organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej.

     W przesłuchaniach, które odbyły się w czwartek 8 grudnia, wzięło udział 21 recytatorów z trzech szkół podstawowych w gminie Krasnystaw. Zgodnie z regulaminem konkursu “Serce oddałam wioskom”, którego celem jest promocja twórczości poetów i pisarzy ziemi krasnostawskiej i Lubelszczyzny, uczestnicy tegorocznych zmagań deklamowali wiersze m.in. Anny Kamieńskiej, Apolonii Proskury, Danuta Perestaj i patronki konkursu Marii Gleniowej.

     Jury oceniało występy w dwóch kategoriach wiekowych, a “Grudniowe Laury” przyznało trójce recytatorów z klas IV – VI. Zdobyli je Patrycja Suska i Julia Chymos ze Szkoły Podstawowej w Krupem oraz Agata Szewczyk ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej. Kolejna trójka uczniów tej ostatniej placówki otrzymała wyróżnienia. Zasłużyli na nie Bartosz Nowacki, Aleksandra Naróg i Konrad Tomaszewski.

    Kolejne trzy wyróżnienia jurorzy przyznali recytatorom z klas I – III. Odebrali je Aleksandra Charkiewicz i Iga Szadura z SP w Krupem oraz Ignacy Lewandowski ze Szkoły Podstawowej w Jaślikowie.

    Występy uczestników tegorocznego konkursu oceniali: Dorota Korkosz z Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie, Iwona Solan z Urzędu Gminy w Krasnymstawie, twórczyni ludowa i poetka z Siennicy Nadolnej Teresa Nowak oraz Anna Drozdalska z Biblioteki Publicznej Gminy Krasnystaw.

    Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a wszyscy uczestnicy odebrali podziękowania i drobne upominki, ufundowane przez Gminę Krasnystaw i Gminne Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej.

    Wręczała je wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik w asyście członków jury i dyrektor GCK w Siennicy Nadolnej Doroty Rybczyńskiej.

Data opublikowania: 13:58, 9 grudnia 2022

Kategorie: Wiadomości