wegiel PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W GMINIE KRASNYSTAW

   Informujemy, iż od dnia 16 listopada 2022 r. mieszkańcy Gminy Krasnystaw zainteresowani kupnem węgla, mogą składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

    Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

    Cena za 1 tonę węgla wynosi 1.950,00 zł (2.925,00 zł w przypadku zakupu 1,5 tony).

Wnioski można składać za pomocą platformy ePUAP, pocztą lub osobiście w Urzędzie Gminy Krasnystaw ul. Konopnickiej 4 (Biuro Obsługi Interesantów) w godzinach pracy urzędu.

    W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

    Wzór wniosku dostępny jest w załączniku (pod informacją) lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw (Biuro Obsługi Interesantów).

Wnioski przyjmowane będą do dnia 9 grudnia 2022 r. (włącznie).

   Po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz dokonaniu wpłaty w terminie i na rachunek wskazany we wniosku mieszkaniec dostanie fakturę VAT wydaną przez Gminę Krasnystaw, na podstawie której uprawniony zostanie do odbioru węgla we wskazanym punkcie na terenie Gminy Krasnystaw.

Informujemy, iż Gmina Krasnystaw nie ponosi odpowiedzialności za jakość węgla.

Wniosek

 

Data opublikowania: 12:37, 15 listopada 2022

Kategorie: Wiadomości