przewodnikHistoria zamku i wieży, tzw. piramidy Orzechowskich w Krynicy, została opisana i wydana. Książka powstała z inicjatywy Stowarzyszenia „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw”, które pozyskało na ten cel pieniądze z Unii Europejskiej. To najciekawsze i najstarsze zabytki w naszej gminie, położone na szlaku ariańskim, a związane z Braćmi Polskimi zwanymi potocznie arianami.

Publikacja pod tytułem „Niecodzienny przewodnik po niecodziennych zabytkach” jest podzielona na dwie części, historyczną oraz legendy, które podkreślają tajemniczość opisywanych miejsc – mówią pomysłodawcy książki. Autorem tekstów jest archeolog Konrad Grochecki z Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Książka zawiera również wiele ciekawych zdjęć, rycin i map, pozyskanych z różnych źródeł, w tym z krasnostawskiego muzeum, zbiorów bibliotecznych i państwowych archiwów. Wydawnictwo ukazało się w nakładzie 680 egzemplarzy i będzie udostępniane przez stowarzyszenie oraz Gminę Krasnystaw jako materiał promujący lokalne walory historyczne. Przygotowanie i wydanie publikacji, które nie byłoby możliwe bez społecznego zaangażowania wielu osób, w tym członków stowarzyszenia, kosztowało niecało 29 tysięcy złotych. Pieniądze te w całości pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które Stowarzyszenie „Wspólni dla Gminy Krasnystaw” pozyskało za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw Plus”.

 przewodnik

(fot. Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw”)

Data opublikowania: 08:20, 12 listopada 2020

Kategorie: Wiadomości