Obrazy Krystyny Mojskiej z Krasnegostawu będzie można podziwiać na wystawie w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej. Otwarcie ekspozycji, które odbędzie się w niedzielę 25 lutego o 14.30, będzie połączone z promocją książki poświęconej ludziom, związanym z gminą Krasnystaw.

Krystyna Mojska, która rozpoczęła działalność artystyczną w 2000 roku, ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, a jej prace można znaleźć w prywatnych zbiorach zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jest członkiem m.in. Związku Polskich Artystów Plastyków, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Stowarzyszenia Twórców „Paleta” i Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców „Plama”.

Artystka współpracuje z ośrodkami i domami kultury, a swoimi pracami wspiera akcje charytatywne i imprezy kulturalne, w tym te organizowane przez GCK w Siennicy Nadolnej. Obecnie Krystyna Mojska doskonali swój warsztat w pracowni prof. Macieja Bijasa w Lublinie, a oprócz tego chętnie prowadzi zajęcia i warsztaty z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi. Prace wybrane z dość pokaźnej kolekcji zostaną zaprezentowane na niedzielnej wystawie.

Oprócz spotkania z Krystyną Mojską, drugim argumentem za tym, by w niedzielne popołudnie odwiedzić GCK w Siennicy Nadolnej jest promocja książki „Pokolenia i portrety. W hołdzie rodakom naszej gminy”, która została wydana z inicjatywy Stowarzyszenia „Wspólnie dla gminy Krasnystaw”. – Zostały w niej przedstawione sylwetki 15 osób, które tutaj żyły, działały albo prowadziły swoją działalność artystyczną, społeczną czy narodowo-wyzwoleńczą.

Teksty napisali różni autorzy, od miejscowych regionalistów i społeczników, przez dyrektorów szkół, po przedstawicieli gminnych władz i jednostek samorządowych, w tym wójt gminy Edytę Gajowiak-Powroźnik – wylicza dyrektor GCK w Siennicy Nadolnej i jedna z autorek Dorota Rybczyńska.

Nowe wydawnictwo ukazało się dzięki środkom, które Stowarzyszenie „Wspólnie dla gminy Krasnystaw” pozyskało za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania „Krasnystaw Plus” z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Data opublikowania: 10:13, 21 lutego 2024

Tagi:

Kategorie: AktualnościWiadomości