herbugk wGmina Krasnystaw dofinansuje zadania drogowe, które w tym roku zrealizuje wspólnie z innymi samorządami. Podczas sesji we wtorek 1 marca rada gminy zabezpieczyła w budżecie pieniądze na wykonanie robót na drogach wojewódzkich i powiatowych w kilku miejscowościach. Samorząd gminny przekaże władzom województwa lubelskiego 800 tysięcy złotych na poprawienie nawierzchni i budowę chodnika na odcinku około 500-metrów trasy wojewódzkiej nr 842 w miejscowości Zażółkiew. Gmina sfinansuje również aktualizację dokumentacji tej inwestycji, a to może kosztować kolejne 6 tysięcy złotych.

Radni zapisali w budżecie także środki na opracowanie dokumentacji kolejnych zadań drogowych, które zostaną zrealizowane we współpracy z samorządem powiatowym. Przeznaczyli ponad 120 tysięcy złotych na projekt przebudowy około 5,5 kilometra drogi powiatowej Siennica Nadolna – Siennica Królewska Mała, prawie 70 tysięcy złotych na modernizację około 7 kilometrów trasy Bzite – Zosinek i ponad 60 tysięcy złotych na dokończenie dokumentacji rozbudowy ponad 8,5 kilometra drogi Krasnystaw – Niemienice – Białka.

Powiat Krasnostawski otrzyma również od Gminy Krasnystaw ponad 8 tysięcy złotych na utworzenie nowego połączenia autobusowego Krasnystaw – Stężyca Łęczyńska – Łopiennik. Ma to być pierwsze takie połączenie w gminie, które samorząd powiatowy chce utworzyć przy wsparciu środków z budżetu państwa. —Do tegorocznego budżetu Rada Gminy Krasnystaw wpisała także 260 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej zadań, na które chce pozyskać dofinansowanie z nowej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Dotyczy to dróg w Wincentowie i Siennicy Nadolnej oraz tak zwanej drogi „klinkierowej” w Białce i dróg wewnętrznych w osiedlu domków jednorodzinnych za zamkiem w Krupem. Dwa ostatnie projekty zostały złożone w ramach części programu „Polski Ład” przeznaczonej dla terenów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Szacunkowa wartości inwestycji w Krupem to około 1 miliona 570 tysięcy złotych, zaś w Białce – prawie 590 tysięcy złotych. Wartość robót w Wincentowie została oszacowana na prawie 1 milion 140 tysięcy złotych, a w Siennicy Nadolnej na 3 miliony 320 tysięcy złotych. Z „Polskiego Ładu” samorząd może otrzymać pieniądze na pokrycie 95 procent kosztów tych inwestycji. Z kolei na zadania w Krupem i Białce gmina może pozyskać dofinansowanie, sięgające aż 98-procent kosztów. Trzecim wnioskiem, złożonym w nowej edycji „Polskiego Ładu” jest modernizacja oświetlenia ulicznego. Wartość tego zadania szacuje się na 4 miliony 770 tysięcy złotych, z czego dotacja może stanowić 90 procent kosztów.—W tegorocznym budżecie znalazły się także pieniądze na przebudowę drogi gruntowej o długości około 700 metrów w sołectwie Kasjan w Siennicy Nadolnej. Ta inwestycje może kosztować prawie 800 tysięcy złotych, z czego połowę będą stanowić środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Podczas wtorkowej sesji radni zgodzili się również na przystąpienie gminy do stowarzyszenia pod nazwą Lubelski Okręg Przemysłu Rolno-Spożywczego. W ramach LOPRS już współpracują wszystkie samorządy z powiatu krasnostawskiego i pięć gmin z powiatu chełmskiego. Sygnatariusze porozumienia uznali, że formuła partnerstwa wyczerpuje się, dlatego chcą powołać stowarzyszenie, które daje m.in. większe możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Podobne uchwały muszą przyjąć pozostali partnerzy. —Rada podjęła też uchwałę o realizacji dwóch projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Jaślikowie. W obydwu przypadkach chodzi o wymianę doświadczeń kadry pedagogicznej i współpracę uczniów z państw partnerskich w formie telekonferencji. W pierwszym projekcie, który potrwa do końca roku, wezmą udział placówki z Malty, Portugalii, Hiszpanii. Drugi jest rozłożony na trzy lata, a w jego realizację, poza Jaślikowem, będą zaangażowane placówki z Hiszpanii, Portugalii, Islandii, Włoch, Cypru i Holandii. Ten projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2024 roku.

Ponadto radni zgodzili się na kontynuację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który był realizowany w ubiegłym roku. Dzięki wsparciu z budżetu państwa gmina zatrudniła wtedy 2 asystentów, natomiast w 2022 roku otrzyma pieniądze na 10 asystentów, którzy będą pomagać 10 niepełnosprawnym osobom.

Data opublikowania: 11:32, 3 marca 2022

Kategorie: Wiadomości