Ochotnicza Straż Pożarna w Bzitem informuje o realizowanym w okresie  02.06.2023 r. – 30.09.2023 r. projekcie grantowym LGD Krasnystaw PLUS z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.

   W zdrowym ciele zdrowy – mały Druh. Dzięki pozyskanym środkom finansowym powiększony zostanie potencjał rzeczowy naszego stowarzyszenia, który służył będzie społeczności lokalnej wsi Bzite i społeczności Gminy Krasnystaw.

W ramach projektu zakupiliśmy;

   Zestaw Zabawowy Straż Pożarna, Tablica informacyjna dostawa i montaż Koszt projektu wynosi 36 604 zł.

logo

 

Materiał opracowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w BzitemInstytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji operacji pn. „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych” w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania: 07:32, 23 sierpnia 2023

Kategorie: Wiadomości