Mieszkańcy gminy Krasnystaw uczcili pamięć uczestnika walk o niepodległość, patrona Wiejskiego Domu Kultury w Krynicy Franciszka Żurka. Spotkanie, które odbyło się w sobotę 28 października, poprzedziło symboliczne zakończenie remontu XVII-wiecznej Wieży Ariańskiej po rewitalizacji. Podsumowanie robót, współfinansowanych z funduszy unijnych, było planowane na Wzgórzu Ariańskim, ale ze względu na pogodę organizatorzy zrezygnowali z tego pomysłu. Spotkanie zostało przeniesione do Wiejskiego Domu Kultury w Krynicy, gdzie rewitalizację podsumowała wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik. Pani wójt przypomniała również historię wieży, a jej wystąpienie uzupełniała prezentacja multimedialna z dawnymi i współczesnymi zdjęciami.

Wieża w Krynicy jest uznawana za najstarsze w Polsce mauzoleum w kształcie piramidy. Przez wiele lat była niszczona przez wandali, ale dzięki środkom unijnym została odnowiona. W ramach rewitalizacji uzupełniono ubytki w murze i położono tynki zewnętrzne, a także odtworzono posadzkę i pokrycie dachowe oraz wykonano wrota wejściowe i opaskę odwadniającą wokół obiektu. Prace kosztowały ponad 300 tysięcy złotych, z czego ponad 60 procent stanowiły środki z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a resztę dołożyła Gmina Krasnystaw.

Po podsumowaniu rewitalizacji wieży uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch wykładów. W ramach sesji pod hasłem „Miejsca i ludzie” archeolog dr Konrad Grochecki z Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie mówił o Grobowcu Orzechowskich na Wzgórzu Ariańskim w kontekście kulturowym i historycznym. Natomiast regionalista, działacz społeczny i z zamiłowania historyk Lucjan Cimek wygłosił wykład zatytułowany „Franciszek Żurek – w drodze do armii generała Władysława Andersa”.

Franciszek Żurek pseudonim „Płomyk”, „Ostroróg” urodził się w 1895 roku w Olszance, ale 13 lat później zamieszkał w Krynicy, gdzie jego rodzice kupili gospodarstwo. W działalność niepodległościową zaangażował się już jako młody chłopak. Był m.in. członkiem Oddziałów Lotnych dezorganizujących zaplecze wojsk rosyjskich, brał udział w tworzeniu na terenie powiatu krasnostawskiego Polskiej Organizacji Wojskowej i Narodowego Wydziału Lubelskiego. Był również działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po agresji Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 roku Franciszek Żurek znalazł się wśród tysięcy mieszkańców kresów, wywiezionych na zesłanie. Gdy po dwóch latach, na mocy amnestii, został uwolniony, wyruszył w podróż do ojczyzny. Dotarł tylko do Uzbekistanu, gdzie zachorował na tyfus i zmarł 7 kwietnia 1942 roku.

Uroczystość poprzedziło złożenie kwiatów przy tablicy, upamiętniającej Franciszka Żurka, a zakończył integracyjny poczęstunek przy muzyce Kapeli „Cukrowniacy”.

W spotkaniu wzięli udział senator Józef Zając, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, prorektor do spraw studenckich Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie Beata Fałda, a także delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Krynicy, Bzitego i Czarnoziemi, kół gospodyń wiejskich z Krynicy, Niemienic, Wincentowa, Krupca, Siennicy Nadolnej i Bzitego oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Organizatorami sobotniego wydarzenia byli wójt gminy Krasnystaw, dyrektor GCK w Siennicy Nadolnej oraz sołtys, Rada Sołecka, KGW i OSP w Krynicy.

Data opublikowania: 15:04, 31 października 2023

Kategorie: Aktualności