Samorządy będą się mogły starać o kolejne dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mogą również liczyć na wsparcie inwestycji w budownictwo mieszkaniowe. Te i inne możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych były tematem spotkania samorządowców z powiatów chełmskiego i krasnostawskiego z przedstawicielami rządu, które odbyło się w czwartek 4 lutego w Siennicy Różanej.

   Do korzystania z nowych form wsparcia gminnych inwestycji namawiali minister odpowiedzialny za rozwój samorządów Michał Cieślak i prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Bartłomiej Druziński. Stronę samorządową reprezentowało dwóch przedstawicieli gmin z powiatu chełmskiego i sześciu z powiatu krasnostawskiego.

  Minister Cieślak zapowiedział m.in., że tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy z RFIL ma być ogłoszony wiosną. – Podobnie jak w poprzednich edycjach będziemy się starać o te środki. Chcemy je przeznaczyć na kolejne zadania drogowe i rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej – zapowiada uczestnicząca w czwartkowym spotkaniu wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

   Nowe możliwości finansowania w budownictwo mieszkaniowe daje samorządom ustawa o rozwoju mieszkalnictwa, która wprowadza nieznane dotąd formy wsparcia tego typu zadań. Jednym z pomysłów są Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM), w których udziały mogą mieć samorządy. To one dysponują gruntami, które można przeznaczyć na takie inwestycje. SIM ma się zając m.in. budową mieszkań, ich zarządzaniem i – razem z lokatorami – spłatą preferencyjnych kredytów z Banku Gospodarki Żywnościowej. To formuła podobna do Towarzystw Budownictwa Społecznego, ale z tą różnicą, że korzystający z niej nie tylko wynajmują mieszkania, a także mieliby możliwość ich wykupu.

  Uczestnicy czwartkowego spotkania zadeklarowali, że przyjrzą się dokładniej nowym rozwiązaniom i nie wykluczają skorzystania z tych możliwości, jeśli będzie takie zapotrzebowanie ze strony mieszkańców.

 

Data opublikowania: 15:43, 5 lutego 2021

Kategorie: Wiadomości