Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Adam Iwaniuk Kancelaria Komornicza nr II w Krasnymstawie zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

 

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  51-116 Wrocław, ul. Wołowska 8 przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości:

 

działki nr 225, 532 o pow. ogólnej 3,1900 ha położonej w Ostrów Krupski gm. Krasnystaw

Obwieszczenie.pdf

Data opublikowania: 09:44, 13 września 2022

Kategorie: Ogłoszenia sądowe