Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie

Działając na podstawie art. 49, art. 61, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1, 4,7,8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie

zawiadamia

Data opublikowania: 10:09, 25 czerwca 2024

Kategorie: Aktualności