lub mDziałając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.) zwanej dalej prawem geologicznym i górniczym, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na 3 części

 Obwieszczenie

Data opublikowania: 12:58, 24 kwietnia 2020

Kategorie: Wiadomości