Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Adam Iwaniuk Kancelaria Komornicza nr II w Krasnymstawie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15 listopada 2022r. o godz 10:30 w sali Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJAnieruchomości w postaci:

Czytaj więcej …

 

Data opublikowania: 08:32, 30 września 2022

Kategorie: Obwieszczenia o licytacjach