Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie na podstawie art. 110 w § 3 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że :

w dniu 19 września 2022r., o godzinie 9.00

w budynku Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie, przy ul. Rzeczna 5, 22-300 Krasnystaw, w sali 111 (I piętro) odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej w części zabudowanej, położonej w Siennicy Nadolnej, w obrębie geodezyjnym – Siennica Nadolna, w skład której wchodzą działki nr:

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 05:35, 4 maja 2022

Kategorie: Obwieszczenia o licytacjach