zawiadamia się strony, że zebrane zostały dowody i materiały w postępowaniu prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie złożonego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie przez Pana Roberta Korpysza – Prezesa Zarządu Lubelskiego Forum Młodzieży, Paszenki 79, 21-205 Jabłoń,

zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w gatunku chronionym – chomik europejski w rejonie „planowanej budowy drogi S17 na odcinku Piaski Zamość i Zamość Tomaszów w skutek pominięcia wpływu budowy i funkcjonowania drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne na chomika europejskiego”.

Czytaj więcej…

Data opublikowania: 13:20, 9 marca 2021

Kategorie: Ogłoszenia ogólne