Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

zawiadamiam

Czytaj więcej …

Data opublikowania: 14:03, 25 listopada 2022

Kategorie: Ogłoszenia ogólne