powiatkrasnystw logoZgodnie z art. 1 ld ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256) Starosta Krasnostawski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4. 22-300 Krasnystaw w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: “Przebudowa wraz z rozbudową dróg gminnych Nr 126035 L i Nr 126036L w miejscowości Siennica Nadolna na terenie Osiedla Cukrowni”.

Czytaj więcej…

Data opublikowania: 09:34, 11 maja 2020

Kategorie: Wiadomości