W związku zakończeniem postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości położonej w gminie Krasnystaw (obręb 0003 – Czarnoziem), oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 565/1, o powierzchni 0,0145 ha (powstałej w wyniku podziału działki nr 565, o powierzchni 0,3988 ha), zajętej pod część pasa drogowego drogi publicznej …

Pliki do pobrania
Ikona Plik Rozmiar
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego 502,92 KB

Data opublikowania: 08:26, 6 maja 2024

Kategorie: Ogłoszenia ogólne