OBWIESZCZENIEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawołowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.),zawiadamiam

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem”,
o wyłożeniu w dniu 17 marca Projektu do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie – Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, w pokoju nr 5.513, w godzinach: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30,
o umieszczeniu w dniu 17 marca Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.lubelskie.pl w zakładce: Rolnictwo > Łowiectwo i ochrona zwierząt.

Czytaj więcej

Data opublikowania: 12:57, 12 marca 2021

Kategorie: Wiadomości