Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Nr 671/W/24 z dnia 14.06.2024 r. sporządzonym przez Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z .0.0. w Chełmie, ul. Bielawin 5a, 22-100 Chełm oraz ze Sprawozdaniem Nr 325616/24/MAL z dnia 13.06.2024 r. sporządzonym przez Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (data wpływu do tut. organu: 20.06.2024 r.) z badań próbki wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ostrów Krupski, gm. Krasnystaw

– stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ostrów Krupski, gm. Krasnystaw, w dniu 28.05.2024 r., z punktu poboru (punktu zgodności): Hydrofornia Ostrów Krupski.

Pliki do pobrania
Ikona Plik Rozmiar
Ocena jakości wody 2,71 MB

Data opublikowania: 09:36, 24 czerwca 2024

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej