Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportami Nr WD/0414/24/N i Nr WD/0415/24/N z dnia 28.06.2024 r. (data wpływu do tut. organu: 02.07.2024 r.) sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm z badań próbek wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krynica, gm. Krasnystaw

– stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Pliki do pobrania
Ikona Plik Rozmiar
OJWP_2024_07_08 483,52 KB

Data opublikowania: 10:06, 8 lipca 2024

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej