Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniami z badań próbek wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę :

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z punktu poboru:

wodociąg Niemienice Kolonia Hydrofornia.
wodociąg Stężyca Łęczyńska Hydrofornia – hydrofor kran
wodociąg Latyczów Studnia SI.
(zakładowego) Gospodarstwo Białka
miejscowość: Latyczów
miejscowość Niemienice Kolonia
miejscowości: Krupiec, Wincentów, Siennica Nadolna za 2022 rok
miejscowości: Krynica, Bzite, Józefów, Czarnoziem, Krupe Kolonia, Kobyle Kolonia, Hruszów Kolonia
miejscowość Widniówka
miejscowości: Ostrów Krupski, Krupe, Czarnoziem, Stójło
miejscowości: Łany
miejscowości: Niemienice, Zażółkiew
miejscowości: Małochwiej Duży, Małochwiej Mały, Tuligłowy
miejscowości: Stężyca Łęczyńska, Stężyca Nadwieprzańska, Zakręcie, Jaślików
(zakładowego) Cukrownia Krasnystaw
wodociąg Krupiec – hydrofor, prawy kran.

Ocena jakości wody.pdf

Data opublikowania: 11:04, 5 stycznia 2023

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej