Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportem zbiorczym Nr WD/0123-0125/24/N z dnia 01.03.2024 r. (data wpływu do tut. organu 04.03.2024 r.) sporządzonym przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm z badań próbek wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stężyca Łęczyńska

Pliki do pobrania
Ikona Plik Rozmiar
Ocena jakości wody - Stężyca Łęczyńska 625,86 KB

Data opublikowania: 13:55, 7 marca 2024

Kategorie: Ocena jakości wody pitnej